Tấm sợi khoáng USG

Tấm sợi khoáng USG

Trần thả sợi khoáng là loại trần hiện nay được sử dụng khá nhiều, có chất lượng không thua ké trần thả thạch cao. Trần thả sợi khoáng có cấu tạo với 2 bộ phận quan trọng nhất là khung xương và tấm trần sợi khoáng. Trong số những thương hiệu cung cấp tấm sợi […]

THẠCH CAO Vietnamarch

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quảng Cáo