Tấm trần sợi khoáng

Tấm sợi khoáng Zinca – thân thiện tuyệt đối với thiên nhiên

Tấm trần sợi khoáng BIOGUARD™- Armstrong – Hiện đại đa năng

Tấm trần sợi khoáng Armstrong ANF-RH90 3631A – Ưu tú độc đáo  

Tấm trần sợi khoáng Cortega RH99 – Armstrong – Hiện đại tối ưu

Tấm trần sợi khoáng Classic Lite RH90 – Armstrong – Tân tiến độc đáo

Tấm trần sợi khoáng Fine Fissured™ – Armstrong – Ưu tú siêu việt

Tấm trần sợi khoáng Dune™ – Armstrong – Xanh sạch thân thiện 

Tấm sợi khoáng Austrong – Thành tựu mới ngành xây dựng

Tấm sợi khoáng Plain – Vật tư xây dựng vì môi trường

Tấm sợi khoáng Fresko – Vật liệu toàn diện cho công trình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Fanpage